VIBCOCKS

Engelsk Cocker Spaniel


Kommer du fra Århus siden, skal du blot tage afkørslen til højre, lige før Viborg. Ved T-krydset drejes der til venstre. Efter ca. 500 meter drejes til højre ad Gl. Århusvej.


Kommer du fra Viborg siden, skal du følge Århusvejen ud af byen.

Lene & Steen Jensen - Gl. Århusvej 268A - 8800 Viborg - Tlf: 28106700 - vibcocks@gmail.com

Designer og Webmaster: Betina Sørensen